هاست لینوکس اروپا

دسترسی به فضا و پهنای باند بیشتر به همراه کنترل پنل Cpanel
 • Basic
  150,000/سالیانه

  • سرویس هاستینگ Basic
   10GB Disk space - 50GB Bandwidth
 • Standard
  250,000/سالیانه

  • سرویس هاستینگ Standard
   25GB Disk space - 200GB Bandwidth
 • Business
  500,000/سالیانه

  • سرویس هاستینگ Business
   100GB Disk space - 500GB Bandwidth
 • Professional
  700,000/سالیانه

  • سرویس هاستینگ Professional
   250GB Disk space - 2TB Bandwidth