مقالات

 برخی مواقع درهنگام استفاده از FTP دسترسی موقتا قطع و وصل می شود و یا دسترسی به کندی صورت می گیرد

برخی مواقع درهنگام استفاده از FTP دسترسی موقتا قطع و وصل می شود و یا دسترسی به کندی صورت می...

 چرا نمی توانم از طریق FTP فایل اپلود کنم؟

ابتدا اطمینان حاصل کنید که مشخصات وارد شده کاملا صحیح می باشد و نیز پوشه ای که در آن مایل هستید...

 چرا نمیتوانم با FTP ارتباط برقرار کنم؟

اگر شما نمی توانید با FTP ارتباط برقرار کنید، ممکن است اشکالات زیر بوجود آمده باشد:1- Firewall...